Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
180814

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, cơ chế đã ban hành; trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế. Kết quả, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cao; tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nổi bật là, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao vào sản xuất; ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn... Kết quả, năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,2%, thu nhập bình quân đầu người 27,3 triệu đồng.

Thời gian qua, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã thu hút được 14 doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm tại một số xã, thị trấn, với diện tích hơn 400 ha, trong đó, có 165 ha liên kết sản xuất với Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Chăn nuôi tăng về tổng đàn, chu trình nuôi được rút ngắn nên hiệu quả kinh tế đạt khá, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 45%. Hiện trên địa bàn huyện đã thu hút được 171 doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và doanh thu của các doanh nghiệp năm 2016 đạt 989 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9,497 tỷ đồng. Mạng lưới dịch vụ thương mại phát triển, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất và mua bán phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2016 đạt 2.477 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 8,612 triệu USD, tăng 14,1%.

Năm 2017, huyện Thiệu Hóa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên; 4 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Để đạt mục tiêu đề ra, đảng bộ huyện đã và đang tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 – NQ/HU ngày 30 – 8 – 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Vận động nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm; phấn đấu chuyển 100 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp; khuyến khích tập thể, cá nhân đầu tư sản xuất rau an toàn, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao, thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện có hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh từ nền nông nghiệp thiên về sản lượng cao sang nền nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Đảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng... Thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là về vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển, thành lập mới các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để quảng bá các sản phẩm sản xuất trên địa bàn và đem lại lợi thế để thu hút đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sản xuất, người tiêu dùng; đồng thời, tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, chống đầu cơ, ép giá, gian lận thương mại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý tốt việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải, tránh ô nhiễm môi trường.

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, cơ chế đã ban hành; trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế. Kết quả, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cao; tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nổi bật là, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao vào sản xuất; ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn... Kết quả, năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,2%, thu nhập bình quân đầu người 27,3 triệu đồng.

Thời gian qua, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã thu hút được 14 doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm tại một số xã, thị trấn, với diện tích hơn 400 ha, trong đó, có 165 ha liên kết sản xuất với Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Chăn nuôi tăng về tổng đàn, chu trình nuôi được rút ngắn nên hiệu quả kinh tế đạt khá, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 45%. Hiện trên địa bàn huyện đã thu hút được 171 doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và doanh thu của các doanh nghiệp năm 2016 đạt 989 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9,497 tỷ đồng. Mạng lưới dịch vụ thương mại phát triển, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất và mua bán phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2016 đạt 2.477 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 8,612 triệu USD, tăng 14,1%.

Năm 2017, huyện Thiệu Hóa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên; 4 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Để đạt mục tiêu đề ra, đảng bộ huyện đã và đang tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 – NQ/HU ngày 30 – 8 – 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Vận động nhân dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm; phấn đấu chuyển 100 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp; khuyến khích tập thể, cá nhân đầu tư sản xuất rau an toàn, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao, thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện có hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh từ nền nông nghiệp thiên về sản lượng cao sang nền nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Đảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng... Thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là về vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển, thành lập mới các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để quảng bá các sản phẩm sản xuất trên địa bàn và đem lại lợi thế để thu hút đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sản xuất, người tiêu dùng; đồng thời, tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, chống đầu cơ, ép giá, gian lận thương mại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý tốt việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải, tránh ô nhiễm môi trường.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT