Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
180814

Danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 13/06/2022 (GMT+7)
100%
ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND – UB MTTQ Xà THIỆU NGUYÊN

Thiệu Nguyên, ngày 05 tháng 6 năm 2022

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Các hộ gia đình; các tập thể, cá nhân;

- Các Nhà hảo tâm.

Từ đầu năm 2020 đến nay đại dịch Covid-19 đã diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới, nhất là từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, đến phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Thiệu Nguyên nói riêng.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 xảy ra liên tục trên địa bàn xã Thiệu Nguyên, theo đó địa phương phải chuẩn bị các điều kiện xét nghiệm phát hiện sớm để cách li y tế, điều trị; mua sắm trang thiết bị để phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, nguồn kinh phí của xã còn khó khăn, chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiệu Nguyên và UBND xã. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhân ái và nghĩa tình, trong thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã quan tâm chia sẻ, động viên tinh thần, ủng hộ vật chất vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần rất lớn để bảo vệ sức khỏe người dân Thiệu Nguyên được bình an, hạnh phúc.

Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thiệu Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã có nghĩa cử thật cao đẹp động viên tinh thần, ủng hộ vật chất giành cho Nhân dân xã Thiệu Nguyên vượt qua đại dịch. Kính mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm của các quý vị để xây dựng Thiệu Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẢNG ỦY – HĐND –UBND-UBMTTQ Xà THIỆU NGUYÊN

Danh sách ủng hộ NTM và Covid-19.xlsx

Danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 13/06/2022 (GMT+7)
100%
ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND – UB MTTQ Xà THIỆU NGUYÊN

Thiệu Nguyên, ngày 05 tháng 6 năm 2022

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Các hộ gia đình; các tập thể, cá nhân;

- Các Nhà hảo tâm.

Từ đầu năm 2020 đến nay đại dịch Covid-19 đã diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới, nhất là từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, đến phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Thiệu Nguyên nói riêng.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 xảy ra liên tục trên địa bàn xã Thiệu Nguyên, theo đó địa phương phải chuẩn bị các điều kiện xét nghiệm phát hiện sớm để cách li y tế, điều trị; mua sắm trang thiết bị để phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, nguồn kinh phí của xã còn khó khăn, chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiệu Nguyên và UBND xã. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhân ái và nghĩa tình, trong thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã quan tâm chia sẻ, động viên tinh thần, ủng hộ vật chất vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần rất lớn để bảo vệ sức khỏe người dân Thiệu Nguyên được bình an, hạnh phúc.

Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thiệu Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã có nghĩa cử thật cao đẹp động viên tinh thần, ủng hộ vật chất giành cho Nhân dân xã Thiệu Nguyên vượt qua đại dịch. Kính mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm của các quý vị để xây dựng Thiệu Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẢNG ỦY – HĐND –UBND-UBMTTQ Xà THIỆU NGUYÊN

Danh sách ủng hộ NTM và Covid-19.xlsx

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT