Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
180814
Các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2023

Các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2023

Ngày 10/6/2023 thực hiện theo kế hoạch xã Thiệu Nguyên đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2023

Ngày 10/6/2023 thực hiện theo kế hoạch xã Thiệu Nguyên đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Đăng lúc 6 tháng trước · 143 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 508 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 619 lượt xem

Bài tuyên truyền Công tác PCCC&CNCH mùa nắng nóng, hanh khô năm 2022

Bài tuyên truyền Công tác PCCC&CNCH mùa nắng nóng, hanh khô năm 2022

Đăng lúc 1 năm trước · 301 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 1086 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 6 năm trước · 1423 lượt xem

Luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 6 năm trước · 1075 lượt xem

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Đăng lúc 6 năm trước · 1041 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT