Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
180814

         

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Thực hiện Kế hoạch số 21 – KH/HĐTN, ngày 09/09/2021 của Ban Chấp hành huyện Đoàn Thiệu Hóa về tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thiệu Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Thực hiện Kế hoạch số 17 -KH/ĐTN, ngày 10/11/2021 của Ban Chấp hành Đoàn xã Thiệu Nguyên về việc “Tổ chức Đại hội các Chi đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu Nguyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”. Được sự nhất trí của BTV Đảng ủy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Thời gian trong 02 ngày , ngày 12/02 và 13/02/ 2022)

Trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới 2022 với bao khát vọng, khí thế ngập tràn của thanh niên; khát khao được đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Đất nước.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu Nguyên lần thứ XXIII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đảng bộ và nhân dân xã nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Nguyên lần thứ 24, ĐH Đại biểu các cấp nhiê,mj kỳ 2020 – 2025  và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 và sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để BCH Đoàn xã đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương. Kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã nhà đã có sự phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, mặt trận đoàn kết thanh niên được mở rộng, công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội được củng cố và tăng cường. Nổi bật là việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, đã khẳng định rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội. Nhiều năm liền công tác Đoàn và phong trào TTN xã Thiệu Nguyên được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tặng bằng khen, giấy khen. Đây là nền tảng, động lực quan trọng để chúng ta vững tin thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

          Với chủ đề “Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”  Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu Nguyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có những nhiệm vụ sau:

          Một là, Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

          Hai là, Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn huyện Thiệu Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ba là, Bầu Ban Chấp hành Đoàn xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

          Bốn là, Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thiệu Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

         

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiệu Nguyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ xã nhà được đem tài năng, sức trẻ, sự nhiệt huyết xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân xây dựng quê hương giàu mạnh, xây dựng xã Thiệu Nguyên đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 và sớm trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

        ......................................................................................................

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ THIỆU NGUYÊN

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT